Ekipman seçeneklerimiz


Çerez Politikası

Stannah Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:02:47

Giriş

Bu belge, Stannah Grup şirketlerinin gizlilik bildirimidir. Stannah ile şu ifade edilmektedir:

Yerel pazarlarına uygun gizlilik bildirimlerine göre faaliyet gösteren deniz aşırı Stannah iştirakleri.

İletişim bilgileri
Veri Koruma Ekibi
Stannah
Watt Close
East Portway
Andover SP10 3SD
İngiltere

dataprotection@stannah.co.uk
01264 364311

Sakladığımız bilgiler

Stannah sizinle ilgili aşağıdaki bilgileri saklayabilir:

Hassas kişisel veriler
Bazı ürünler için, örneğin sağlık koşulları ile ilgili bilgiler gibi ‘hassas’ olarak tanımlanan bilgilerin toplanması ve işlenmesi yardımcı olur. Bu bilgiler tarafından ürünün belirlenmesine yardımcı olmak ve size en uygun ürün veya hizmeti sağlamak üzere satış danışmanlarımız, kurulum ekiplerimiz, servis ekiplerimiz veya diğer ekiplerimiz tarafından kullanılabilir. Hassas bilgilerin saklanması ve işlenmesi için her zaman izniniz istenecektir ve bunlar her zaman güvenle saklanacaktır.

Sahte talepler
Ne yazık ki sahte broşür talepleriyle sıklıkla karşılaşmaktayız. Bunların çoğu şaka amaçlı yapılmaktadır, ancak zaman zaman kötü amaçlı taleplere de rastlanmaktadır. Ne yazık ki çoğu durumda, kuponların fotokopileri, çağrı kayıtları, IP adresleri vb. bilgiler dahil olmak üzere talep eden kişi hakkındaki bilgileri polis dışında üçüncü taraflara sağlayamıyoruz.

Potansiyel müşteri oluşturucular
Verileriniz tarafımızdan bir mobilite mağazası veya farklı bir ücretli potansiyel müşteri oluşturucu gibi bir üçüncü tarafa sağlandığında, muhasebe ve idari nedenlerden dolayı bu taraflar için gerekli bilgiler temin edilir.

Üçüncü taraf veri sağlayıcılar
Veriler itibar sahibi bir kaynaktan satın alınmaktadır; izinlerin nasıl ve ne zaman toplandığı, tercih hizmetlerine karşı taranan, veri koruma mevzuatına göre toplanan ve saklanan veriler net bir biçimde belirtilmektedir.

Veri tutma
İzin vermeniz hâlinde verileriniz, önceden silinmesini talep etmezseniz, izin verdiğiniz tarihten itibaren iki yıl boyunca tutulacaktır. Verilerinizin silinmesini talep etmeniz durumda bilgileriniz, satın alabileceğimiz herhangi bir üçüncü taraf verileriyle karşılaştırmak üzere sıkıştırılmış bir dosyada tutulacaktır. Herhangi bir şekilde pazarlama bilgileri tarafınıza gönderilmez veya bizden herhangi bir haber almazsınız. Bizden bir ürün veya hizmet satın almanız durumunda; gelecekte herhangi bir onarım, ürün veya hizmet yükümlülüğü talep amaçlı olarak garanti döneminin sonunda verileriniz tutulmaya devam edecektir.

Çağrı kayıtları
Bazı kayıtlar eğitim ve izleme amaçlı olarak kaydedilmektedir. Çağrılar kaydedilecekse, aracıya bağlanmadan önce bildirilecektir.

Sosyal medya
Sosyal medya akışları takip edilmektedir ve ilgili yorumlara yanıt verilebilir.

Kişisel bilgilerin kullanımı

Talebinize yanıt verilmesi
Ürün veya hizmet bilgileri ile ilgili bir talepte bulunmanız ve bize bilgilerinizi vermeniz durumunda, söz konusu bilgiler talebinizin karşılanması ve talebinizle ilgili olarak düzenli takip yapılması için kullanılacaktır. Bu yanıt ve takip süreci makul ilgi temel alınarak gerçekleştirilecektir. Size e-posta ile ulaşmak üzere izniniz istenecektir.
İstediğiniz zaman sizi takip etmemizi istemediğinizi bildirebilirsiniz.

Pazarlama
Bilgileriniz, ilk iletişimin ardından maksimum iki yıl süreyle, talebinizle ilgili olarak pazarlama bilgileri göndermek üzere kullanılabilir.
Örneğin ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ancak ilk talebinizle ilgili olmayan ilave pazarlama faaliyetleri için özellikle sizden izin talep edilecektir. İzninizin ne zaman ve nasıl alındığı ile ilgili bir kayıt tutulacaktır. İzninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Talebiniz ve satın alımınızın yönetilmesi
Talebinizi ve bunu takip eden satın alımlarınızı yönetmemize yardımcı olması için kişisel bilgilerinizi kullanacağız.
Bir Stannah ürünü satın alacak olursanız, size yılda iki kez yayımlanan Stannah Talk müşteri dergisinin bir kopyası gönderilebilir. Bundan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

Üçüncü taraflara referans
Ürünün doğrudan sağlanamaması ancak size yardımcı olabileceğini düşündüğümüz bir distribütör olması durumunda; verilerinizin bu distribütöre aktarılması için izniniz istenecektir ve idare ve muhasebe amaçlı olarak tarafımızdan bir kayıt tutulacaktır.

Pazar araştırması
Pazarımızı ve ürünlerimiz ile hizmetlerimizi nasıl iyileştirebileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olması için doğrudan veya bağımsız üçüncü taraflarca düzenli olarak pazar araştırması yapılmaktadır. İletişim kurulacak ilgili grupları tanımlamak üzere sağladığınız bilgilere veya harici olarak edinebileceğimiz bilgilerinize göre verilerinizden profilinizi çıkartabiliriz.

Müşteri memnuniyeti

Stannah ile deneyiminizden ne kadar memnun kaldığınızı anlayabilmemiz bizim için son derece önemlidir. Performansımızı ve müşterilerimizin şikâyetlerini izlemek için kullanmak üzere basılı veya çevrimiçi Stannah müşteri memnuniyet anketi doldurmanız istenebilir.

Sizden bir üçüncü taraf servis üzerinden çevrimiçi müşteri incelemesi tamamlamanız rica edilebilir. Bu kuruluşlar verilerinizi adımıza işler ve verilerinizi kendi amaçları için kullanamaz.

Benzer şekilde, bağımsız akreditasyon şirketlerine olan bağlılığımız nedeniyle, kritlerlerine karşı performansımızı izlemek üzere söz konusu üçüncü taraflarca kullanılacak anketler tamamlamanız rica edilebilir. Buna karşın söz konusu kuruluşlarla verileriniz asla paylaşılmayacaktır.

Profil oluşturma ve otomatik karar verme
Bize sağladığınız bilgilere ve üçüncü taraf hizmetlerinden edinilebilecek bilgilerinize göre verilerinizi, örneğin size dönük satış ve pazarlama iletişimlerimizi özelleştirmemize yardımcı olan müşteri tipi, konum, demografi, ürün ve servis unsurlarına göre profiliniz oluşturulabilir. Profil ve otomatik karar verme unsurlarına itiraz etme hakkına sahipsiniz.
Sözleşme nedeniyle gerekli olduğunda kredi kontrolleri gerçekleştirilebilir.

Çerezler ve web izleme
Web sitelerimizin bilgileri etkin bir şekilde sağlamasına yardımcı olmak için web sitelerimiz bir dizi çerez ve izleme pikseli kullanmaktadır. Ayrıntılar için, her bir web sitemiz için standart çerez bildirimine göz atın.

www.stannah.com/cookies
www.stannahstairlifts.co.uk/cookies
www.stannahhomelifts.co.uk/cookies
www.stannahlifts.co.uk/cookies

Haklarınız
Her kişi, verilerinin kullanımı ile ilgili olarak belirli haklara sahiptir. Bunlar:

Haklarınızı kullanmak
Stannah’tan aldığınız pazarlama materyallerimizi kullanmak istemiyorsanız, aşağıdaki adreslerden bize e-posta gönderebilir, telefon edebilir veya yazabilirsiniz:

Veri Koruma Ekibi
Stannah
Watt Close
Andover
Hampshire SP10 3SD
01264 364311

dataprotection@stannah.co.uk

Bilgilerinizi düzeltmek
Sakladığımız verilerin güncel ve doğru olması önem taşır. Yanlış verileri düzeltme hakkına sahipsiniz ve bunu, Veri Koruma Ekibi’ne (Data Protection Team) yazarak veya e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Verilerinizi görme talebi vermek
Sizinle ilgili elimizdeki verilerin bir kopyasını görmek isterseniz lütfen Veri Koruma Ekibi’ne (Date Protection Team) bildirin. Mümkünse lütfen müşteri numaranızı ve talep ettiğiniz bilginin ayrıntılarını ekleyin.

Bilgilerin İngiltere dışında işlenmesi
Verilerimizin işlendiği üçüncü taraf araçlar ve hizmetler AB-ABD Gizlilik Koruması Çerçevesi altında ABD sunucularında işlenmektedir (https://www.privacyshield.gov/welcome). Bu, verilerin güvenli şekil ve AB’nin kabul ettiği ilkeler uyarınca ele alınmasını garanti altına alır.
Bu belgede açıklanan amaçlar doğrultusunda verilerin AB dışında veya AB-ABD Gizlilik Koruması Çerçevesi dışında işlenmesi gereken farklı bir durum olursa, bunun güvenli ve İngiltere ile aynı seviyede koruma sağlayacak sözleşme düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Bilgilerinizin paylaşılması
Stannah içinde

Siz ve sahip olduğunuz ürünlerle ilgili elimizdeki bilgiler, talebinizi gerçekleştirmek ve/veya sizinle aşağıdaki nedenlerden dolayı iletişime geçmek üzere Stannah Grup içerisinde paylaşılabilir:

Diğer kuruluşlarla
Aşağıdaki durumlarda bilgiler diğer kuruluşlarla paylaşılabilir:

Aracılar ve alt yükleniciler ile veri paylaşımı gerçekleştiğinde, bu durumun yazılı bir sözleşme ile desteklenmesi ve verilerinizin gizli ve güvenli şekilde, veri koruma mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Stannah üçüncü taraf şirketlere, söz konusu şirketlerin pazarlama ile ilgili amaçları doğrultusunda herhangi bir veri satmaz veya vermez.

Verilerinizin güvenliği
Verilerinizin tamamı güvenli sunucularda veya güvenli özel bulut depolamada tutulur. Veri güvenliği son derece ciddiye alınır ve verilerinizin korunması için bir dizi araç, protokol ve hizmetler kullanılır.

Verilerinizin kullanımı hakkındaki şikâyetler
Verilerinizin kullanımı ile ilgili bir şikâyetiniz varsa lütfen aşağıdaki bilgiler doğrultusunda iletişime geçin
Data Protection Team
Stannah
Watt Close
East Portway
Andover SP10 3SD

Tel: 01264 364311
dataprotection@stannah.co.uk

Aldığınız yanıttan memnun kalmamanız durumunda Information Commissioner’s Office’e (Bilgi Komitesi Ofisi) şikâyette bulunabilirsiniz.

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
0303 123 1113


Bu belge 20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:02:47 tarihinde güncellenmiştir
En son sürümün bir kopyası için lütfen bizimle iletişime girin veya www.stannah.com/dataprotection adresinden web sitemize bakın.
İsteğe bağlı olarak alternatif biçimlerde sunulabilir.